7 juni 2024

Rijbewijskeuringen

We krijgen regelmatig vragen over rijbewijskeuringen in de praktijk.

Bij deze delen wij mee dat wij zelf geen rijbewijskeuringen doen in de Vliethof. Uw behandelend arts mag geen oordeel geven over de rijgeschiktheid van een eigen patiënt. Dat zou in strijd zijn met het uitgangspunt van de KNMG, dat behandelend artsen geen geneeskundige verklaringen afgeven over hun eigen patiënten. Dit moet overgelaten worden aan een onafhankelijke arts, die beschikt over de noodzakelijke deskundigheid om hierover te kunnen oordelen.

 

We verwijzen patienten om die reden door naar de volgende instanties:

P.J. van Lierop, keuringsarts
Jankenberg 33
4661 KS Halsteren
Tel: 0164-686624

 

Of als andere mogelijkheid:

 

–>  Regelzorg

Patientenportaal LIVE

Regel met gemak uw zorg online! In de patiëntenomgeving kunt u 24 uur

  • Lees hier meer
  • Huisartsen in Actie

    Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg.

  • Lees hier meer
  • Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

    Doktersassistente Arlette is in opleiding tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH).

  • Lees hier meer