Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


Spreekuur alleen op afspraak

 • Vanaf 08:00u
 • Onze openingstijden en spreekuren

  Openingstijden en spreekuur

  Openingstijden & spreekuur

  Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 17.00 uur
  Lunchpauze: 12.00 – 13.00 uur
  Is overdag de praktijktelefoonlijn bezet en heeft u dringend een huisarts nodig, bel dan ons spoednummer: 0166-606565

  Buiten deze tijden kunt u de huisartsenpost bellen op:  0164-273855

  Spreekuur op afspraak

  Alle spreekuren zijn op afspraak en vinden in principe ’s morgens plaats tussen 8.00 en 12.00 uur. Een afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Verwacht u dat uw vraag of klacht meer tijd nodig heeft, geef dit dan aan wanneer u de afspraak maakt. De assistente kan hier dan rekening mee houden bij het inplannen van het spreekuur.

   

  Het uitvragen van uw klacht (triage)

  In verband met de toenemende drukte in de praktijk zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht om zo het spreekuur van de huisartsen beter te plannen. Wanneer u het vervelend vindt om uw klacht aan de assistente mede te delen, kunt u dit uiteraard aangeven.

  In sommige gevallen kan de assistente u direct helpen, of een afspraak maken op haar eigen spreekuur of het spreekuur van de praktijkondersteuner. Bij veel voorkomende, niet ernstige klachten kan de assistente u advies geven. De assistente en praktijkondersteuner hebben, net als uw huisarts, een beroepsgeheim.

   

  Verhinderd? Meldt u tijdig af.

  Bent u onverhoopt verhinderd of kan uw afspraak wegens andere redenen niet doorgaan? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door, zodat wij op het geplande tijdstip eventueel nog iemand anders kunnen helpen.