Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


Spreekuur alleen op afspraak

 • Vanaf 08:00u
 • Patiënt inschrijven bij Praktijk Vliethof

  Inschrijfformulier patiënt

  Inschrijven patiënt

  !! De praktijk is alleen open voor inschrijvingen van nieuwe patiënten die nog geen huisarts in Tholen-stad hebben. U komt alleen in aanmerking voor inschrijving als u binnen ons zorggebied woont !!

  Wanneer u zich als nieuwe patiënt in onze praktijk wilt inschrijven, verzoeken wij u vriendelijk dit formulier volledig in te vullen. Als u op de knop versturen klikt wordt dit formulier automatisch naar onze praktijk gezonden.

  Vraag wanneer u zich uitschrijft bij uw vorige huisarts of uw medische gegevens en die van eventuele huisgenoten naar onze praktijk worden gezonden. Bij voorkeur ontvangen wij die digitaal.

  Na inschrijving plant de assistente een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wilt u voor deze afspraak het volgende naar de praktijk meenemen:

  • Kopie ID, paspoort of rijbewijs.

  Nadat het kennismakingsgesprek met de huisarts heeft plaatsgevonden is de inschrijving definitief. Voor die tijd blijft u nog bij uw oude huisarts.

  Toestemming delen medische gegevens

  Ziektes, blessures of ongevallen komen altijd onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts of huisartsenpost. Om ervoor te zorgen dat u op dat moment goede zorg krijgt, is het belangrijk dat de zorgverlener uw actuele gegevens kan inzien.

  Daarom maakt onze praktijk gebruik van een regionaal netwerk: de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Uw huisarts mag uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

  U regelt deze toestemming bij voorkeur door online toestemming te geven. Dit kan via 2 manieren:

  • U geeft toestemming via de volgende link: ikgeeftoestemming
  • U kunt een toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de balie van de huisartsenpraktijk.

  Indien u dat wenst, kan de doktersassistente u hier meer informatie over geven. U kunt ook kijken op de website van de vereniging van Zorgaanbieders voor zorgcommunicatie.

  1 Gegevens
  2 Overige patienten
  • Date Format: DD dash MM dash YYYY