In het weekend zijn wij gesloten.

NHG Keurmerk

NHG Keurmerk

Vol trots mogen wij u melden dat Huisartsenpraktijk Vliethof met ingang van februari
2022 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen
genootschap (NHG) mag voeren.

 

Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de
kwaliteitseisen die het NHG stelt en actief werkt aan blijvende optimale kwaliteit van
patiëntenzorg.
De NHG-Accreditering helpt ons om nog beter aan de verwachtingen van onze
patiënten tegemoet te kunnen komen. Uiteraard blijven wij deze kwaliteit waarborgen
en verder ontwikkelen.

 

DIT IS HET NHG-KEURMERK VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN DIE
WERKEN AAN VERBETERING VAN DE ZORG.

 

Alhoewel u er als patiënt wellicht weinig van merkt, zijn we “achter de
schermen” druk bezig met het doorvoeren van allerlei verbeteringen. We
hopen ook dit jaar weer veel aanpassingen te kunnen doen ter
verbetering van onze praktijkvoering, zodat uiteindelijk u als patiënt er
baat bij hebt.

Wat houdt dit keurmerk in?

Hoe zit het met onze wachttijden? Worden uw gegevens goed beheerd
en beschikken onze medewerkers over genoeg medische kennis?
Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met
een gerust hart naar de dokter gaan?
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke
vereniging van huisartsen, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met
dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk
vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe werkt het?

 

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een
flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal
doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de
praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten.
Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport.
De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een
verbeteringsplan voor de praktijk.
Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de
gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de
gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen.
Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG
keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk
opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte

afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn
verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

Uw mening van belang! 

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een
belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in
kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens te
koppelen aan concrete verbeteringsacties. dit doen wij door middel van
enquêtes onder patienten. Het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat
er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar
streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk.

Contact?

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten
en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te
kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u
heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van
werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De doktersassistente
neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.