Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


Spreekuur alleen op afspraak

 • Vanaf 08:00u
 • NHG Keurmerk

  Let op!

  Let op: denkt u het corona-virus te hebben:

  NHG Keurmerk

  Van 1 juli 2009 tot 1 juli 2012 droeg onze praktijk het NHG-keurmerk praktijk accreditatie, verkregen van het Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

  Dit NHG-keurmerk geeft aan dat wij in onze huisartsenpraktijk systematisch en continu werken aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Het keurmerk wordt steeds verleend voor één jaar. Elk jaar wordt gecontroleerd of de praktijk opnieuw aan de kwaliteitseisen voldoet.

  Momenteel nemen wij niet meer deel aan deze jaarlijkse officiële accreditatieronde. Wij blijven echter zelfstandig onze kwaliteitseisen en verbeterplannen voortzetten om onze kwaliteit van zorg blijvend op peil te houden!

  Oordeel van patiënten

  Een gekeurde praktijk laat zien dat zij naar haar patiënten heeft geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Maar het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk!