Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


Spreekuur alleen op afspraak

 • Vanaf 08:00u
 • NHG Keurmerk

  NHG Keurmerk

  Vol trots mogen wij u melden dat Huisartsenpraktijk Vliethof met ingang van februari
  2022 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen
  genootschap (NHG) mag voeren.

   

  Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de
  kwaliteitseisen die het NHG stelt en actief werkt aan blijvende optimale kwaliteit van
  patiëntenzorg.
  De NHG-Accreditering helpt ons om nog beter aan de verwachtingen van onze
  patiënten tegemoet te kunnen komen. Uiteraard blijven wij deze kwaliteit waarborgen
  en verder ontwikkelen.

   

  DIT IS HET NHG-KEURMERK VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN DIE
  WERKEN AAN VERBETERING VAN DE ZORG.

   

  Alhoewel u er als patiënt wellicht weinig van merkt, zijn we “achter de
  schermen” druk bezig met het doorvoeren van allerlei verbeteringen. We
  hopen ook dit jaar weer veel aanpassingen te kunnen doen ter
  verbetering van onze praktijkvoering, zodat uiteindelijk u als patiënt er
  baat bij hebt.

  Wat houdt dit keurmerk in?

  Hoe zit het met onze wachttijden? Worden uw gegevens goed beheerd
  en beschikken onze medewerkers over genoeg medische kennis?
  Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met
  een gerust hart naar de dokter gaan?
  Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke
  vereniging van huisartsen, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met
  dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk
  vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

  Hoe werkt het?

   

  Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een
  flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal
  doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de
  praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten.
  Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport.
  De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een
  verbeteringsplan voor de praktijk.
  Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de
  gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de
  gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen.
  Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG
  keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk
  opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte

  afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn
  verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

  Uw mening van belang! 

  Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een
  belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in
  kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens te
  koppelen aan concrete verbeteringsacties. dit doen wij door middel van
  enquêtes onder patienten. Het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat
  er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar
  streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk.

  Contact?

  Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten
  en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te
  kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u
  heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van
  werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De doktersassistente
  neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.