Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


Spreekuur alleen op afspraak

  • Vanaf 08:00u
  • Zorggroep West-Brabant

    Huisartsencoöperatie West-Brabant

    De praktijk is lid van de Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB). Deze coöperatie is sinds 1 april 2008 actief en inmiddels nemen ongeveer 65 huisartsen in de regio er aan deel. De zorg die de huisartsen aan bepaalde patiëntengroepen met chronische aandoeningen willen leveren is vastgelegd in protocollen. Momenteel geldt dit voor patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte), patiënten met COPD en patiënten met hart- en vaatziekten (inclusief hypertensie, oftwel hoge bloeddruk). De aangesloten huisartsen rapporteren periodiek de geboden zorg aan hun patiënten en de daarmee behaalde resultaten. Zij kijken kritisch naar deze resultaten en scherpen waar nodig hun zorg en aandacht aan. Dit alles gebeurt anoniem, er worden geen tot de patiënt te herleiden gegevens verwerkt in de rapportage.

    Onze praktijkondersteuner Karin heeft informatiefolders waarin een en ander nog nader wordt uitgelegd. Zij zal deze actief verspreiden tijdens haar spreekuren.

    Wilt u meer informatie? Dan kunt u die vinden op de website van de Huisartsencoöperatie West-Brabant