Consult huisarts


Het maken van een afspraak:

Voor een algemeen geneeskundige consult kunt u een afspraak maken bij uw huisarts.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 8.00 en 11.00 uur. De assistente zal u vragen in het kort aan te geven waar het probleem om gaat. Zij vraagt u deze gegevens in verband met de planning van het spreekuur. Een afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Als u meer tijd denkt nodig te hebben of als u meerdere klachten wilt bespreken, kunt u dit bij het maken van de afspraak aangeven.

Voorbereiding op het consult met de huisarts:

Door uw gesprek met uw huisarts voor te bereiden, kunt u uw huisarts een goed beeld van uw klachten geven en kan hij u optimaal behandelen. Leest u de volgende vragen door om uw huisarts zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat uw klacht precies inhoudt en wat u van hem of haar verwacht.

- Wat is uw klacht / zijn uw klachten waarvoor u de dokter bezoekt?
- Wanneer is uw klacht begonnen?
- Wat verergert of vermindert de klacht?
- Heeft u zelf een vermoeden wat de klacht veroorzaakt?
- Heeft u zelf al iets aan de klacht gedaan?
- Heeft u medicijnen voor uw klacht gebruikt?
- Welke medicijnen gebruikt u: voor deze klacht, maar ook eventuele andere klachten?

Overige informatie

Klachtenregeling
Privacy