Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De sitehouder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult, maar is slechts een bron van algemene informatie. Neem bij lichamelijke klachten altijd contact op met de praktijk of in avond- en weekend uren met de huisartsenpost.

Overige informatie

Klachtenregeling
Privacy